اکانت قانونی UNCHARTED 4: A Thief’s End

چندین سال پس از آخرین ماجراجویی ، شکارچی بازنشسته ثروت ، ناتان دریک ، مجبور می شود به دنیای سارقان بازگردد. با در اختیار داشتن سهم شخصی بسیار بیشتر ، دریک در پی یک توطئه تاریخی در پشت یک گنج دزدان دریایی افسانه ای ، سفری جهانی را دنبال می کند. بزرگترین ماجراجویی او محدودیتهای جسمی ، عزم و اراده و سرانجام آنچه را که مایل است برای نجات افرادی که دوست دارد فدا کند ، آزمایش خواهد کرد.