اکانت قانونی Rayman® Legends

Glade of Dreams یکبار دیگر به دردسر افتاده است! در طی یک خواب 100 ساله ، کابوس ها چند برابر شده و گسترش می یابند و هیولاهای جدیدی حتی وحشتناک تر از قبل ایجاد می کنند! این موجودات چیزهای افسانه ای هستند … اژدها ، وزغ های عظیم الجثه ، هیولاهای دریایی ، و حتی مجسمه های شیطانی. با کمک مورفی ، Rayman و Globox بیدار هستند و اکنون باید به مبارزه با این کابوس ها و نجات Teensies کمک کنند!