بازی های ویدیویی

آیا بازی های ویدیویی استراتژیک در تقویت حافظه اثربخشی مثبت دارند؟

اگر تا به حال تجربه ای در خصوص بازی های ویدیویی استراتژیک داشته باشید، احتمالا به خوبی می دانید که برای پشت سر گذاشتن بخش های مختلف باز...

ادامه مطلب