سال 2020 میلادی را با جولان ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم و امیدوار هستیم که به همین زودهای با واکسینه شدن کل جهان، شاهد ریشه کن شدن این ویروس و بازگشت به روزهای خوش سابق باشیم. در این میان و در دوران قرنطینه، بازی های ویدیویی نقش قابل توجهی در سرگرم ساختن افراد بازی کرده و توانستیم با کمک گرفتن از این بازی ها، رنج تنهایی در خانه ماندن ها را کمرنگ تر کنیم. با پایان سال 2020 میلادی، برترین بازی های 2020 استیم نیز از سوی این فروشگاه اعلام شدند که نگاهی به آن ها خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست محتوا

1 مورد
  1. برترین بازی های 2020 استیم

برترین بازی های 2020 استیم

در چیزی که فروشگاه استیم در خصوص برترین بازی های سال 2020 خود اعلام کرده است، با بهترین فروش، محبوب ترین بازی ها، بهترین بازی ها در زمینه Early Access، بهترین بازی های واقعیت مجازی و … همراه هستند.