امروز با آموزش نصب کالاف دیوتی موبایل بر روی کامپیوتر در خدمت شما دوستان هستیم

خب طبق مراحل زیر اقدام به نصب کنید
1. فایل قرار داده شده پایین در قسمت دانلود ، دانلود کنید
2. طبق ویدیو قرار داده شده در همین پست مراحل نصب طی کنید
3. اگر در مراحل نصب به مشکل خوردید در قسمت نظرات با ما درمیان بگذارید

تذکر :
در صورتی که نتوانستید فایل از زیپ خارج کنید برنامه winrar دانلود کنید و نصب کنید.

[woodmart_list icon_fontawesome=”fas fa-yin-yang” woodmart_css_id=”5e96f53cda80e” list=”%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%3A%20Dual%20core%20or%20Quad%20core%20from%20Intel%20or%20AMD%20at%202500%20MHz%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%3A%20Desktops%20%3A%20NVIDIA%20GeForce%20660%20and%20aboveNotebooks%20%3A%20NVIDIA%20640m%20and%20above%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%3A%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%204%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%20%D8%B1%D9%85%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20(%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C)%20%3A%20Windows%2010%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%20%3A%202%20%D8%AA%D8%A7%205%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20(%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1)%22%7D%5D”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امروز با آموزش نصب کالاف دیوتی موبایل بر روی کامپیوتر در خدمت شما دوستان هستیم

خب طبق مراحل زیر اقدام به نصب کنید
1. فایل قرار داده شده پایین در قسمت دانلود ، دانلود کنید
2. طبق ویدیو قرار داده شده در همین پست مراحل نصب طی کنید
3. اگر در مراحل نصب به مشکل خوردید در قسمت نظرات با ما درمیان بگذارید

تذکر :
در صورتی که نتوانستید فایل از زیپ خارج کنید برنامه winrar دانلود کنید و نصب کنید.

[woodmart_list icon_fontawesome=”fas fa-yin-yang” woodmart_css_id=”5e96f53cda80e” list=”%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%3A%20Dual%20core%20or%20Quad%20core%20from%20Intel%20or%20AMD%20at%202500%20MHz%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%3A%20Desktops%20%3A%20NVIDIA%20GeForce%20660%20and%20aboveNotebooks%20%3A%20NVIDIA%20640m%20and%20above%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%3A%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%204%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%20%D8%B1%D9%85%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20(%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C)%20%3A%20Windows%2010%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%20%3A%202%20%D8%AA%D8%A7%205%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20(%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1)%22%7D%5D”]